18 443 79 80 kontakt@wactur.com.pl
Klauzula Informacyjna „RODO” dla klientów
„WACTUR TRAVEL” s.c. A. Mróz, M. Mróz,
ul. Długosza 34, 33-300 Nowy Sącz
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WACTUR TRAVEL s.c. A. Mróz, M. Mróz., ul. Długosza 34,
33-300 Nowy Sącz.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych, w tym:
organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie
jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów
agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw
trzecich.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy a po jego zakończeniu do
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z
przepisów prawa.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.
8) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Klauzula Informacyjna „RODO” dla klientów
Biura Usług Turystycznych „WACTUR” Wacław Mróz
ul. Długosza 34, 33-300 Nowy Sącz
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Turystycznych „WACTUR” Wacław Mróz, ul.
Długosza 34, 33-300 Nowy Sącz.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych, w tym:
organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie
jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów
agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw
trzecich.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy a po jego zakończeniu do
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z
przepisów prawa.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.
8) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Biuro Usług Turystycznych „WACTUR”

Ul. Długosza 34,
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734 000 60 28

„WACTUR TRAVEL” s.c.
A. Mróz, M. Mróz

Ul. Długosza 34,
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734 348 96 71

+48 18 443 79 80

telefon czynny w godzinach pracy biura

+48 515 107 260

telefon alarmowy czynny 24/7

wactur@o2.pl

napisz do nas!

}

Godziny pracy biura:

  • Poniedziałek – Piątek, 9:00 – 17:00
  • Sobota, 10:00 – 13:00

Nasze biuro